fbpx

Green ICT

„Norway Grants „Green ICT“ programme“
///
„Eesti – Norra koostööprogramm „Green ICT““

01.08.20 – 01.08.22

ENGLISH

An environmentally friendly smart transport solution

The aim of the Green ICT project is to develop an environmentally friendly demand-based mobility platform (VEDAS) that is accompanied with a smart bus stop. The project solves the problem of transport managers and residents in sparsely populated areas, where the availability of public transport and services is not in line with the needs of the people in the area and is carbon intensive. With the help of the Green ICT project it is possible to further develop the demand-driven transport platform and smart bus stop prototype, making it possible to export both products to Scandinavian markets.

ESTONIA

Keskkonnasäästlik nutika transpordi lahendus

Green ICT projekti eesmärk on arendada keskkonnasõbralik nõudlusel põhinev mobiilsusplatvorm (VEDAS), mis on integreeritud nutika bussipeatuse võrgustiku. Projekt lahendab transpordikorraldajate ja elanike probleemi hõredalt asustatud piirkondades, kus ühistranspordi ja teenuste kättesaadavus ei ole kooskõlas piirkonna elanike vajadustega ja on süsinikuheitlik. Green ICT projekti abil on võimalik edasi arendada nõudlusest lähtuv transpordiplatvorm ja nutika bussipeatuse prototüüp, võimaldades eksportida mõlemat toodet Skandinaavia turgudele.

PROJECT MILESTONES / PROJEKTI VERSTA POSTID

ENG: On July 19 2021, the VEDAS software information day and the launch of the first pilot took place in Kuressaare, Saaremaa, within the framework of the GREEN ICT project. The VEDAS software can be used to receive orders and distribute tasks to drivers via the dispatcher.
EST: 19.07.21 toimus GREEN ICT projekti raames Saaremaal Kuressaares VEDAS tarkvara infopäev ja esimese piloodi käivitamine. VEDAS tarkvara annab kasutada tellimuste vastuvõtmiseks ja ülesannete jaotamiseks autojuhtidele läbi dispetšeri vahenduse.

 

Pirko Konsa
Green ICT project manager
+372 5680 0211
pirko@modernmobility.eu

Mart Suurkask
Smart Bus Stop hardware development
+372 5340 2902
mart.suurkask@bercman.com

 

 

Contact us now to discuss how we can help your city to improve traffic safety and wellbeing of your citizens Contact Us  Bercman
  Technologies

  Bercman Technologies AS
  Reg. no. 14134425
  VAT EE101977472
  Riia 26, Tartu, 50405, Estonia
  info@bercman.com


  Cookies pop-up window.