fbpx

Investor Relations

Aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll
Minutes of the Annual General Meeting

Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Notice of calling the annual general meeting

Nõukogu aruanne 2022. majandusaasta kohta
Report of the Supervisory Board for 2022 fiscal year

Nõukogu otsused ja päevakord
Decisions of Supervisory Board and agenda

Juhatuse otsuste eelnõud
Draft decisions of Management Board

Konsolideeritud auditeeritud majandusaasta aruanne 2022
Audiitori aruanne

Consolidated audited annual report 2022
Auditors Report

Auditeerimata vahearuanne II pa 2022

Unaudited interim report II half 2022

Auditeerimata vahearuanne I pa 2022

Unaudited interim report I half 2022

Consolidated Annual Report of 2021
Auditors Report

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2021
Audiitori otsus

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020
Audiitori otsus

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019
Audiitori otsus

Articles of Association

Põhikiri

Ettevõtte kirjeldus

Company Description

Bercman
Technologies

Bercman Technologies AS
Reg. no. 14134425
VAT EE101977472
Riia 26, Tartu, 50405, Estonia
info@bercman.com


Cookies pop-up window.